Fremdrift i klagesag om politivold under fodboldkamp

27-02-2007

Efter at ombudsmanden har rettet henvendelse til Rigsadvokaten er et antal involverede polititjenestemænd nu blevet identificeret. Efterforskningen kan nu fortsætte, og der er udsigt til at sagen kan blive afsluttet inden længe.

Statsadvokaten for København blev i et indslag i TV-avisen (DR1) den 4. februar 2007 beskyldt for at have syltet en klagesag om politivold. Klagen var rejst af svenske tilskuere der den 28. april 2005 havde været til foldboldkamp i Parken mellem FCK og Malmø FF. De svenske tilskuere havde klaget til statsadvokaten over politiets unødvendige brug af stave mod dem under fodboldkampen.

I TV-avisens indslag indgik en videooptagelse af episoden og en række interviews, bl.a. med statsadvokaten og Rigsadvokaten. Det fremgik af indslaget at de svenske tilskuere forlængst var blevet afhørt, mens de involverede danske polititjenestemænd end ikke var blevet identificeret.

To dage efter indslaget skrev ombudsmanden til Rigsadvokaten at han gik ud fra at sagen havde givet eller ville give Rigsadvokaten anledning til overvejelser om iværksættelse af en undersøgelse, og ombudsmanden bad Rigsadvokaten om underretning om resultatet af Rigsadvokatens overvejelser.

Den 16. februar 2007 oplyste Rigsadvokaten til ombudsmanden, at det hidtidige forløb af sagen efter Rigsadvokatens opfattelse havde været uacceptabelt, at Rigsadvokaten i den anledning havde afholdt et møde med statsadvokaten og Rigspolitiets Rejsehold, at der efterfølgende har været kontakt til den øverste ledelse i Københavns Politi med henblik på identificering af de pågældende polititjenestemænd, og at et antal polititjenestemænd herefter er identificeret således at efterforskningen kan fortsætte og forhåbentligt være afsluttet inden længe. Rigsadvokaten oplyste endvidere at han ville holde ombudsmanden orienteret om sagens videre forløb. Rigsadvokaten oplyste desuden at Rigsadvokaten har taget og vil tage en række generelle initiativer med henblik på at denne type sager kan blive fremmet mest muligt, og at disse initiativer bl.a. omfatter møder med politiets koncernledelse og Politiforbundet i Danmark.

Ombudsmanden meddelte herefter i brev af 19. februar 2007 til Rigsadvokaten at ombudsmanden ikke foretog sig mere i sagen på det foreliggende grundlag, og at han ville afvente Rigsadvokatens yderligere underretning om den konkrete sag.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingschef Lennart Frandsen (tlf. 33 43 54 35).