Ombudsmanden følger fortsat med i sagen om en alvorlig syg (lammet) tyrkisk kvinde

11-06-2007

Ombudsmanden har bedt Integrationsministeriet underrette ham om hvad der videre sker i sagen om den tyrkiske kvinde. Kvinden der har ægtefælle og børn i Danmark, fik den 29. maj 2007 afslag på at få sin sag om opholdstilladelse genoptaget.

Ombudsmanden har bl.a. skrevet at han går ud fra at ministeriet sørger for at Rigspolitiet konkret sikrer sig inden kvinden sendes ud af Danmark, at hun rent faktisk vil få den fornødne pleje og omsorg i Tyrkiet.

Kvinden har opholdt sig her i landet siden efteråret 2005. Derfor går ombudsmanden også ud fra at ministeriet sørger for at Rigspolitiet så hurtigt som muligt får afklaret om hun kan få den fornødne pleje og omsorg i Tyrkiet, og om det er muligt at transportere hende under ordentlige forhold. Kan dette ikke ske inden for kortere tid, går ombudsmanden endelig ud fra at ministeriet på ny vil overveje om kvinden kan få opholdstilladelse i Danmark.

Ombudsmanden har dog besluttet ikke på nuværende tidspunkt at iværksætte en undersøgelse af egen drift af de trufne afgørelser i sagen (ombudsmandslovens § 17, stk. 1).

Baggrund for sagen:

Integrationsministeriet afslog den 18. oktober 2006 at meddele kvinden opholdstilladelse bl.a. under henvisning til at kvindens og hendes herboende tyrkiske ægtefælles samlede tilknytning til Danmark ikke var større end ægtefællernes samlede tilknytning til Tyrkiet. Familien bad om at sagen blev genoptaget. Sagen blev omtalt i pressen, og ombudsmanden bad om at blive underrettet om ministeriets afgørelse og om at få en redegørelse for sagen.

Den 29. maj 2007 afslog ministeriet at genoptage sagen. Samtidig sendte ministeriet sagens akter til ombudsmanden og henviste til de trufne afgørelser.

Det er på dette grundlag at ombudsmanden har besluttet at bede ministeriet underrette ham om hvad der videre sker i sagen.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.