Ombudsmanden: Adoptionsnævnets behandling af sag om 6-årigt plejebarn var korrekt

04-07-2007

Ombudsmanden har nu afsluttet en større undersøgelse af en meget omtalt sag om en 6-årig pige fra Djursland. Han konkluderer at der ikke er grund til at kritisere Adoptionsnævnets behandling af sagen.

Pigen er vokset op hos sine plejeforældre. Men i 2005 ønskede pigens biologiske mor at bortadoptere hende, så hun skulle flyttes fra sine plejeforældre til et nyt sted. Det fik plejeforældrene til at protestere. De ønskede at beholde plejebarnet og mente ikke at det ville være godt for barnet at skifte hjem efter så mange år i plejefamilien. Plejeforældrenes protester fik opbakning fra bl.a. Børns Vilkår.

Ombudsmanden besluttede i marts af egen drift at gå ind i sagen om den 6-årige pige. Han bad i første omgang om at blive holdt underrettet efter at have set omtale af sagen i pressen. Ombudsmanden modtog senere også en klage fra den 6-årige piges plejeforældre.

Ombudsmanden har navnlig undersøgt myndighedernes sagsbehandling i sagen fordi ombudsmanden udelukkende har kunnet foretage en juridisk vurdering af sagen. Han har derfor været afskåret fra at se på de sagkyndiges vurderinger i blandt andet Adoptionsnævnet.

I ombudsmandens brev til plejeforældrenes advokat gennemgås sagsforløbet, ligesom ombudsmanden uddyber sine konklusioner i sagen (enkelte passager er udeladt da de vedrører oplysninger om plejeforældrenes private forhold som ikke tidligere har været offentliggjort i pressen). 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. nr. 33 13 25 12 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.