Ombudsmanden besøger Vietnam

05-12-2007

Den danske ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, deltog den 18. november 2007 i et seminar i Hanoi arrangeret af den vietnamesiske nationalforsamlings Board of Petition. Seminaret var det sidste i en række på tre. Board of Petition har arbejdet sammen med den danske ombudsmandsinstitution om at beskrive og diskutere modeller for udviklingen af et fremtidigt klageorgan i Vietnam. Samarbejdsaftalen har været mulig takket være den danske ambassade i Hanoi.

Talen som Gammeltoft-Hansen holdt på seminaret som oplæg til diskussion og debat, kan læses her.

Under sit ophold i Hanoi havde ombudsmanden desuden lejlighed til at holde møder med en lang række politikere, embedsmænd og forskere. Endvidere holdt ombudsmanden et indlæg på en konference om korruptionsbekæmpelse arrangeret af Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) og en forelæsning på National University of Vietnam, Faculty of Law.