Folketingets Ombudsmand roser Odense Kommune for indretningen af Fionia Park

08-11-2007

Fionia Park i Odense lever i sjælden grad op til kravene om tilgængelighed for handicappede. Sådan lyder en rosende konklusion fra Folketingets Ombudsmand efter en inspektion af det store stadion i Odense.
Som led i Ombudsmandens arbejde med at sikre ligebehandling af handicappede blev Odense Kommunes Fodboldstadion – Fionia Park – den 21. august 2007 inspiceret med deltagelse af en kørestolsbruger. Formålet med besøget var at undersøge hvordan tilgængeligheden er for især kørestolsbrugere ved fodboldkampe og andre arrangementer. Er det muligt for en kørestolsbruger selvhjulpen og på en værdig måde at komme ind og overvære f.eks. en superligakamp?
Folketingets Ombudsmands sædvanlige opgave er, når der er behov for det, at udtale kritik og at sikre at tingene bliver bragt i orden. Men ved denne inspektion var der også anledning til at komme med anerkendende og rosende ord. I Folketingets Ombudsmands rapport om inspektionen står der blandt andet følgende:
"Efter at have foretaget inspektionen af Odense Fodboldstadion kan det generelt siges at stadion (på nær enkelte mindre punkter; se nedenfor) er handicaptilgængeligt, og ikke mindst at stadion i høj grad er gearet til at modtage handicappede gæster på disses præmisser. Forholdene på stadion bærer præg af at handicaptilgængeligheden har spillet en væsentlig rolle ved indretningen af de bygningsmæssige forhold og ved tilrettelæggelsen af afviklingen af de enkelte arrangementer."
Der blev under inspektionen observeret flere mindre fejl og mangler, og der blev foreslået nogle forbedringer. Der var tale om skiltningen, adgangsforholdene, markering af trapper, udformning og placering af betjeningspanel i en elevator og nogle mindre ændringer på handicaptoiletterne. Alle disse ting er dog rettet eller vil, ifølge Odense Idrætspark, blive rettet.
"Samlet set fremstår Fionia Park som et mønsterstadion der er i stand til at byde blandt andet kørestolsbrugere ind til store sportsbegivenheder og andre arrangementer på trods af deres handicap – og det på en værdig, selvhjulpen måde," siger inspektionschef Lennart Frandsen der stod for inspektionen.
Det er også anerkendelsesværdigt at Fiona Park har et korps på 5 serviceguider der som opgave udelukkende har at hjælpe kørestolsbrugerne og andre handicappede.
Rapporten om inspektionen er offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside www.ombudsmanden.dk – inspektioner – ligebehandling af handicappede.
"Det er vores håb at andre af landets stadions og idrætsanlæg kan blive inspireret af Fiona Park og sikre gode forhold for handicappede hvis der måtte være problemer," siger Lennart Frandsen
Eventuelle yderligere oplysninger om inspektionen kan fås ved henvendelse til inspektionschef Lennart Frandsen (telefon, direkte 3343 5435).
Fakta
En Folketingsbeslutning fra 1993 opfordrer Folketingets Ombudsmand til at følge området ligebehandling af handicappede. Dette sker dels ved behandlingen af konkrete klagesager, dels ved generelle sager der bliver rejst på ombudsmandens eget initiativ. Det sker også ved at Folketingets Ombudsmand foretager inspektioner af offentlige bygninger for at undersøge tilgængeligheden for primært kørestolsbrugere. Ved inspektionerne medvirker en kørestolsbruger. Ombudsmanden har inspiceret rådhuse, universiteter, bibliotek, sygehus, museum, kirker, kirkegårde, kapeller, socialcenter og idrætsanlæg. Rapporter om disse inspektioner kan læses på Folketingets Ombudsmands hjemmeside www.ombudsmanden.dk – inspektioner – ligebehandling af handicappede.