Udlændingemyndighederne forskelsbehandlede ikke IBM’s it-medarbejdere

14-06-2007

I september 2005 fremgik det af pressen at den tidligere integrationsminister Bertel Haarder havde givet positiv særbehandling til 300 udenlandske it-eksperter der skulle arbejde for IBM. Særbehandlingen bestod i at it-eksperterne havde fået opholds- og arbejdstilladelse uden at deres sager havde været igennem den sædvanlige procedure for denne type sager.

På den baggrund tog ombudsmanden sagen op af egen drift.

Ombudsmanden har nu afsluttet en større undersøgelse af sagen. Ombudsmanden har ikke konstateret at der har fundet usaglig forskelsbehandling sted. Ombudsmanden kan i den forbindelse bl.a. ikke kritisere det retsgrundlag som myndighederne har meddelt tilladelserne på.  Ombudsmanden kan heller ikke kritisere at myndighederne anvendte en særlig høringsprocedure i nogle af sagerne. Endelig kan ombudsmanden ikke kritisere at Integrationsministeriet den 15. juni 2005 på ny lod visse it-specialister være omfattet af jobkortordningen (en ordning hvor ansøgere med beskæftigelse inden for områder hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, umiddelbart får opholds- og arbejdstilladelse).

Ombudsmanden har dog på to punkter kritiseret Udlændingestyrelsens (nu Udlændingeservice) sagsbehandling. Kritikken vedrører manglende besvarelse af et brev og manglende referat af et møde.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.