Ombudsmanden fastholder undersøgelse af sag med 6-årig pige

30-05-2007

På trods af at Adoptionsnævnet i dag har besluttet at ændre sin afgørelse i en meget omtalt sag om en 6-årig pige fra Djursland, har ombudsmanden besluttet at fortsætte sin undersøgelse af sagen.

"Vi har modtaget en klage, og det er afgørende at komme til bunds i hvad der er sket, og om der er begået fejl. Uanset at Adoptionsnævnet har besluttet at pigen indtil videre kan blive hos plejefamilien. Min rolle er at hjælpe borgere der klager over offentlige myndigheder, også med henblik på fremtidige sager," siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden besluttede allerede i marts af egen drift at gå ind i sagen om den 6-årige pige. Han bad i første omgang om at blive holdt underrettet efter at have set omtale af sagen i pressen.

Pigen var vokset op hos sine plejeforældre. Men pigens biologiske mor ønskede at bortadoptere hende, så hun skulle flyttes fra sine plejeforældre til et nyt sted.

Ombudsmanden modtog senere også en klage fra den 6-årige piges plejeforældre. Først i sidste uge traf Adoptionsnævnet sin seneste afgørelse i sagen, og det har derfor ikke været muligt at igangsætte en undersøgelse før. Desuden var der samråd i Folketingets retsudvalg i torsdags om sagen.

Det har fremgået at ombudsmanden skulle bruge tre-fire uger på at overveje om han vil gå ind i sagen. Det beror på en misforståelse. Ombudsmanden har besluttet at undersøge sagen.

"Jeg forventer at modtage akterne i sagen fra Adoptionsnævnet i morgen. Derefter kan vi umiddelbart gå i gang med sagen," siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Undersøgelsen vil kunne afsluttes allerede i løbet af tre-fire uger, hvis der skal indhentes svar fra Adoptionsnævnet.

"Det er en akut sag af stor menneskelig betydning, derfor har den højeste prioritet," siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden kan udelukkende foretage en juridisk vurdering af sagen. Han er derfor afskåret fra at se på de såkaldte sagkyndiges vurderinger i blandt andet Adoptionsnævnet.

"Det er i hovedsagen selve sagsbehandlingen vi kan undersøge."

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobilnummer: 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole.