FOB 2018-26

Anbragt dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune

07-04-2018

 

 

Et opholdssted havde bl.a. taget billeder af en anbragt ungs mobiltelefon og nedskrevet hans samtaler med den tidligere plejefamilie. Opholdsstedet sendte oplysningerne videre til drengens anbringelseskommune.  

Ombudsmanden konstaterede, at der var blevet udøvet kontrol med drengens kommunikation. Samtidig udtalte ombudsmanden, at den iværksatte kontrol efter hans opfattelse var ulovlig, fordi der ikke var truffet en afgørelse om den af børn og unge-udvalget i anbringelseskommunen. 

Ombudsmanden udtalte, at anbringelseskommunen havde haft en meget væsentlig rolle i sagen og efter ombudsmandens opfattelse i høj grad havde medvirket til, at der blev udøvet kontrol med drengens kommunikation på opholdsstedet. 

Det var endvidere ombudsmandens opfattelse, at kravet om, at børn og unge-udvalget skal have truffet afgørelse om at iværksætte kontrol med den anbragte unges kommunikation, før kontrollen kan iværksættes, ikke kan fraviges ved, at myndighederne får et samtykke til kontrollen, uanset om det er fra barnet/den unge eller forældremyndighedsindehaveren. 

Ombudsmanden påpegede, at den manglende afgørelse indebar, at de særlige retsgarantier for afgørelser om kontrol med anbragte børns kommunikation ikke var overholdt. 

Det var ombudsmandens opfattelse, at der var sket en alvorlig krænkelse af den anbragte drengs retssikkerhed. 

Ombudsmanden besluttede i medfør af § 24 i ombudsmandsloven at orientere Folketingets Retsudvalg, børne- og socialministeren og kommunalbestyrelsen om sagen. 

Endvidere bad ombudsmanden kommunen om at orientere ham om, hvad kommunen ville gøre for fremover at sikre, at kommunen overholdte reglerne om iværksættelse af kontrol med anbragte børn og unges kommunikation. 

(Sag nr. 17/05145)