FOB 2018-36

Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp

11-01-2018

 

 

En journalist havde anmodet om aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer i forbindelse med en konkret fodboldkamp. 

Politikredsen gav afslag på aktindsigt i form af dataudtræk (offentlighedslovens § 11) og henviste bl.a. til, at politikredsen ikke havde en eller flere databaser, hvor der kunne udtrækkes oplysninger om de økonomiske ressourcer, der samlet var anvendt. 

Det var muligt at udtrække oplysninger om det planlagte personale og om registrerede timer for de personer, som var på vagt i tidsrummet omkring fodboldkampen. Oplysningerne blev dog undtaget med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 1. Politiet lagde vægt på, at det konkret ville gå ud over den sikkerhedsmæssige og forebyggende håndtering af fremtidige fodboldkampe mellem de to fodboldklubber, hvis der blev givet aktindsigt i oplysningerne. Muligheden for at forebygge lovovertrædelser ved lignende fodboldkampe og arrangementer ville også lide betydelig skade, hvis offentligheden fik kendskab til planlægningen og ressourceanvendelsen ved fodboldkampen. 

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte politiets og Rigspolitiets vurdering af, at det af sikkerhedsmæssige og forebyggende hensyn konkret havde været nødvendigt at undtage oplysninger om politiets brug af ressourcer ved fodboldkampen fra aktindsigt. 

Rigspolitiet havde bemærket, at det var fast praksis, at der ikke blev oplyst om omfanget af politiressourcer i forbindelse med større politimæssige indsatser, og at dette bl.a. gjaldt i forhold til fodboldkampe. 

Ombudsmanden fandt anledning til at bemærke, at det ikke vil være tilstrækkeligt for at undtage oplysninger fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 1, at der er tale om en fast praksis anlagt af myndighederne. Der vil i alle tilfælde, hvor der anmodes om aktindsigt, skulle foretages en konkret vurdering af nødvendigheden af at undtage oplysningerne fra aktindsigt. 

(Sag nr. 18/01976)