FOB 2018-7

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester

26-02-2018

 

 

Det Kongelige Teater gav en borger aktindsigt i en samarbejdsaftale mellem teatret og et orkester, men undtog oplysninger om orkestrets honorar. Teatret henviste til offentlighedslovens § 30, nr. 2, om drifts- og forretningsforhold mv. Borgeren klagede til Kulturministeriet, som fastholdt afslaget på aktindsigt i honoraroplysningerne. 

Ombudsmanden var enig i, at de undtagne oplysninger om orkestrets honorar var omfattet af anvendelsesområdet for offentlighedslovens § 30, nr. 2. Ombudsmanden tog imidlertid ikke endelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt  §30, nr. 2, fandt anvendelse i forhold til de und­tagne oplysninger i samarbejdsaftalen. Det skyldtes, at sagen efter ombudsmandens opfattelse rejste spørgsmål om, hvorvidt orkestret i realiteten havde opgivet de beskyttelseshensyn, der ligger bag bestemmelsen i § 30, nr. 2. 

Dette spørgsmål havde Det Kongelige Teater og Kulturministeriet ikke taget stilling til, og ombudsmanden henstillede derfor til ministeriet at genoptage sagen og – i lyset af det, som han havde anført – træffe en ny afgørelse om aktindsigt over for borgeren. 

Genoptagelsen af sagen ville samtidig give Kulturministeriet lejlighed til at tage stilling til betydningen af nogle forhold om den konkurrencemæssige situation for orkestret. 

(Sag nr. 17/03218)