FOB 2018-1

Arbejdsmarkedets Feriefonds modtagelse og håndtering af henvendelser sendt via Digital Post

01-04-2018

 

 

På baggrund af en klage fra en borger rejste ombudsmanden af egen drift en generel sag over for Arbejdsmarkedets Feriefond om fondens mulighed for at besvare henvendelser sendt til fonden via Digital Post. Ombudsmandens undersøgelse viste bl.a., at fonden benyttede en it-løsning, der var behæftet med fejl på både modtager- og afsenderfunktionalitet. Det havde resulteret i, at fonden havde haft vanskeligheder ved at besvare en del af de henvendelser, som fonden havde modtaget via Digital Post.  

Ombudsmanden udtalte bl.a., at borgere har ret til at anvende Digital Post i forhold til myndigheder, der er tilsluttet Digital Post fra offentlige afsendere. Det følger af § 8 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Denne ret forudsætter, at de offentlige afsendere har mulighed for at modtage og i øvrigt håndtere post sendt via postløsningen. 

Ombudsmanden udtrykte forståelse for, at de retlige og tekniske rammevilkår for tilslutningen til postløsningen Digital Post har været vanskelige for fonden. Han anerkendte, at it-løsninger kan være ganske komplicerede, og at det efter omstændighederne i høj grad også kan gælde særlige it-løsninger hos den enkelte myndighed. Ikke desto mindre er det myndighedens ansvar at sikre, at de it-løsninger, som myndigheden anvender, lever op til de forvaltningsretlige krav. Det er således Arbejdsmarkedets Feriefonds ansvar at sikre, at fonden som offentlig afsender kan modtage og håndtere de henvendelser, der sendes til fonden via Digital Post. 

Da Arbejdsmarkedets Feriefond – efter at ombudsmanden havde rejst sagen – havde besvaret alle konkrete henvendelser modtaget via Digital Post og iværksat relevante tiltag med henblik på at undgå en lignende situation, foretog ombudsmanden sig ikke mere i sagen. 

(Sag nr. 17/03999)