FOB 2018-32

Bestyrelsesreferater fra et selskab var ikke ”indgået til” Nationalbanken

11-06-2018

 

 

Nationalbanken afslog at give en journalist aktindsigt i referater af bestyrelsesmøder i Bankernes Kontantservice A/S. 

Referaterne var sendt til nationalbankdirektøren på hans arbejdsplads i Nationalbanken. Det fremgik, at Nationalbanken havde udpeget direktøren som medlem af bestyrelsen i selskabet. 

Nationalbanken begrundede afslaget med, at referaterne ikke var indgået til Nationalbanken som myndighed og dermed ikke var omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1. 

Ombudsmanden bemærkede, at det forhold, at referaterne var sendt til nationalbankdirektøren og var journaliseret i Nationalbankens elektroniske journalsystem, ikke i sig selv førte til, at referaterne kunne anses for ”indgået til” Nationalbanken. Ombudsmanden lagde vægt på, at materialet var opbevaret adskilt fra Nationalbankens øvrige sager og var underlagt adgangsbegrænsning, og at materialet ikke indgik i andre sager i Nationalbanken. 

Det forhold, at nationalbankdirektørens sekretær samt chefen for kontantforsyningen og Nationalbankens chefjurist også havde adgang til referaterne, kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke føre til, at referaterne måtte anses for indgået til Nationalbanken. 

Ombudsmanden henviste til, at det på baggrund af Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 må antages, at en offentligt ansat, der af ansættelsesmyndigheden er udpeget som medlem af bestyrelsen i et selskab, kan få faglig sparring med f.eks. medarbejdere med en særlig fagkyndig viden ved ansættelsesmyndigheden, uden at det materiale, som de pågældende i den forbindelse får adgang til, anses for indgået til myndigheden.       

Ombudsmanden kunne på den baggrund ikke kritisere, at Nationalbanken havde givet journalisten afslag på aktindsigt i referaterne. 

(Sag nr. 18/01271)