FOB 2018-14

Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng

24-04-2018

 

 

Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem fra ministerens parti en intern e-mail op. Formålet med oplæsningen var at bistå folketingsmedlemmet, da han skulle deltage i en tv-debat om den sag, som e-mailen angik. 

Men da en borger, som interesserede sig for sagen, efterfølgende bad om også at få e-mailen læst op, fik han afslag; ministeriet mente ikke, at man ud fra et lighedshensyn var forpligtet til at oplæse e-mailen for ham. 

Offentlighedsloven regulerer ikke spørgsmålet om adgang til mundtligt at få oplysninger fra offentlige myndigheder, f.eks. ved oplæsning fra dokumenter, som i øvrigt er undtaget fra aktindsigt. Og ombudsmanden var enig med ministeriet i, at heller ikke den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning medførte, at de to situationer skulle behandles ens. 

Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere ministeriets afgørelse. 

(Sag nr. 17/03566)