FOB 2021-38

Forkert at give gymnasieelev en skriftlig advarsel for debatindlæg i avis

15-12-2021

 

 

En gymnasielev skrev et kritisk debatindlæg i et større dansk dagblad om undervisningsniveauet på gymnasierne og sine medstuderendes engagement i timerne. Debatindlægget havde overskriften ”Mine medstuderende er dovne, sløve og mangler respekt”. I indlægget beskrev hun sine medstuderende som ”sløve og ugidelige”, og hun skrev, at de ”sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk for os studerende, som går i skole for at lære”. Hun opfordrede ligeledes til at få fjernet ”de luddovne elever og giv plads til os, der går i gymnasiet for at dygtiggøre os”.

Som et eksempel skrev gymnasieeleven om et gruppearbejde på skolen, og hendes oplevelse af en anden elev. Den anden elev var ikke omtalt med navn, men flere lærere og elever på gymnasiet vidste ifølge gymnasiet, hvem der var tale om.

Gymnasiets ledelse gav efterfølgende eleven, der havde skrevet indlægget, en skriftlig advarsel for at have overtrådt skolens studie- og ordensregler vedrørende respekt for sine medstuderende. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opretholdt gymnasiets advarsel.

Ombudsmanden udtrykte forståelse for, at gymnasiet ikke havde ment at kunne sidde ytringerne i debatindlægget overhørig, men fandt samtidig, at der ikke alene med afsæt i gymnasieelevens udtalelser om den anden elev i debatindlægget var grundlag for at give gymnasieeleven en skriftlig advarsel for overtrædelse af gymnasiets studie- og ordensregler. Han henviste bl.a. til proportionalitetsprincippet og til gymnasieelevens ytringsfrihed.

Ombudsmanden tilføjede, at skolen på anden måde kunne have handlet i anledning af de pågældende ytringer i debatindlægget, og at han ikke havde taget stilling til, om andre forhold vedrørende gymnasieelevens optræden på skolen, eventuelt i sammenhæng med debatindlægget, kunne have dannet grundlag for en skriftlig advarsel.

(Sag nr. 20/04939)