FOB 2021-32

Afgrænsning af en anmodning om aktindsigt. Afslag på at be- eller afkræfte eksistensen af dokumenter

12-02-2021

 

 

En journalist bad Udlændinge- og Integrationsministeriet om aktindsigt i eventuelle oplysninger om en mulig dansk asylfacilitet i Rwanda, lige fra indledende forberedelser og frem til eventuelle aftaleudkast mv.

Ministeriet afgrænsede aktindsigtsanmodningen sådan, at den kun vedrørte eventuelle oplysninger om forholdsvist konkretiserede forberedelser og drøftelser mv. med Rwanda. Ud fra denne forståelse fandt ministeriet ikke dokumenter, som var omfattet af anmodningen. 

Efter ombudsmandens opfattelse kunne der ikke med rimelighed være tvivl om, at denne afgrænsning af anmodningen var for snæver, i forhold til hvordan anmodningen naturligt måtte forstås. Ombudsmanden mente, at ministeriets afgrænsning var beklagelig, og det kunne ikke ændre vurderingen, at ministeriet havde beskrevet sin afgrænsning i afgørelsen.

Efter en uddybet anmodning fra journalisten afslog Udlændinge- og Integrationsministeriet at be- eller afkræfte, om ministeriet havde relevante dokumenter. I den nye afgørelse henviste ministeriet til hensynet til fortrolighed omkring eventuelle internationale drøftelser om placering af en asylfacilitet i udlandet, jf. offentlighedslovens § 32, stk. 2.

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at tilsidesætte, at der kunne tilbageholdes eventuelle oplysninger om verserende forhandlinger mellem Danmark og Rwanda om placeringen af en dansk asylfacilitet i Rwanda, eller at der kunne tilbageholdes oplysning om, hvorvidt der verserede sådanne forhandlinger mellem Danmark og Rwanda.

På den baggrund havde ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere ministeriets nye afgørelse, herunder afslaget på at be- eller afkræfte, om ministeriet havde relevante dokumenter, jf. offentlighedslovens §§ 32 og 34.

(Sag nr. 21/02472)