FOB 94-414

Aktindsigt i dokumenter om Ringsted Sikringsanlæg. Verserende retssag. Offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

01-01-1994

A klagede over at Trafikministeriet (TM) efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5, havde afslået aktindsigt i dokumenter om Ringsted Sikringsanlæg. A havde i 1987 indgået en kontrakt med DSB om levering af et sikringsanlæg til Ringsted Station. Til brug ved en retssag, som A havde anlagt mod DSB i anledning af denne levering, bad A om aktindsigt. De dokumenter, som A ønskede aktindsigt i, var udarbejdet af DSB og sendt til "Bernstein-udvalget" til brug ved dette udvalgs undersøgelse af bl.a. forholdene omkring Ringsted Sikringsanlæg. Dokumenterne indeholdt DSB's interne vurderinger af de dispositioner som DSB og A foretog under kontraktforholdets forløb.

Ombudsmanden udtalte at en nærmere bedømmelse af den konkrete væsentlighed af DSB's interesse i at nægte aktindsigt forudsatte indgående kendskab til den verserende retssag. Et sådant kendskab havde ombudsmanden ikke nogen mulighed for at få.

Ombudsmanden udtalte at han under disse omstændigheder og efter en gennemgang af de pågældende dokumenter ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at kritisere TM's afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5. Ombudsmanden bemærkede at han ikke i udtalelsen havde taget stilling, til om A på baggrund af andre regler (retsplejelovens kapitel 28) ville have mulighed for at blive bekendt med dokumenterne. (J. nr. 1994-979-501).