FOB 94-401

Aktindsigt i Øresundsudvalgets dokumenter. Internt arbejdsmateriale. Journalisering.

01-01-1994

A klagede over at Generaldirektoratet for Statsbanerne (DSB) havde afslået hans anmodning om aktindsigt i en række dokumenter, herunder referater m.v. af møder i Øresundsudvalget og en indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde i A/S Øresundsforbindelsen.

Ombudsmanden udtalte at Øresundsudvalget, der var et embedsmandsudvalg, måtte anses for en selvstændig myndighed. Selv om dokumenterne vedrørende møder i Øresundsudvalget var journaliseret i DSB, mente ombudsmanden ikke at de derved havde mistet deres karakter af interne arbejdsdokumenter, idet ombudsmanden måtte lægge til grund, at ingen udenforstående havde haft adgang til dokumenterne.

Indkaldelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde i A/S Øresundsforbindelsen var blevet sendt til generaldirektøren for DSB i hans egenskab af bestyrelsesmedlem i A/S Øresundsforbindelsen. Ombudsmanden udtalte at materialet fra A/S Øresundsforbindelsen efter hans opfattelse ikke kunne anses for indgået på DSB's sag, såfremt generaldirektøren (som bestyrelsesmedlem) havde været den eneste, der havde haft adgang til materialet. Ombudsmanden bad Trafikministeriet om på baggrund af denne opfattelse at tage stilling til om A havde krav på aktindsigt i indkaldelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde. (J. nr. 1993-2628-501).