FOB 94-84

Aktindsigt i sagsjournaler. Interne arbejdsdokumenter.

01-01-1994

En klage fra A vedrørte bl.a. spørgsmålet om hvorvidt Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet (P&T) havde pligt til at udlevere journalerne om generaldirektoratets sag om (yderligere) privatisering af Tele Danmark A/S til A.

Ombudsmanden udtalte at den der søger aktindsigt i en sag har et selvstændigt krav på indsigt i den pågældende sags journal, jf. offentlighedslovens § 5, stk. 1, nr. 2. Som følge heraf kan en myndighed ikke give afslag på aktindsigt i en journal med henvisning til at sagens dokumenter helt eller delvis er undtaget fra aktindsigt; kun i de tilfælde, hvor journalen i sig selv indeholder oplysninger, der kan henføres under offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser, kan myndigheden nægte aktindsigt i journalen.

Endvidere udtalte ombudsmanden at det er uden betydning, at en sagsjournal i en vis forstand kan siges at være et internt arbejdsdokument, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1. (J. nr. 1993-2751-501).