FOB 94-200

Den 5-årige forældelsesfrist for licenskrav.

01-01-1994

A klagede over at Hypotekbanken havde opkrævet en licensrestance som var mere end 5 år gammel. Danmarks Radio (DR) gjorde under sagen gældende at kravet ikke var forældet, idet gælden var fastslået under en fogedforretning og dermed ikke omfattet af den 5-årige forældelsefrist, jf. 1908-lovens § 1, stk. 2.

Ombudsmanden udtalte at han ikke var enig med DR i, at A under fogedforretningen udtrykkeligt havde anerkendt kravet, og fandt derfor at kravet var undergivet den 5-årige forældelsesfrist, jf. 1908-lovens § 1, stk. 1. (J. nr. 1992-2705-522).