FOB 2019-21

Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

27-06-2019

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, jf. miljøoplysningsloven, havde undtaget en række oplysninger fra aktindsigt i et notat om strategi for håndtering af Togfonden 2017.

Det var ministeriets opfattelse, at udlevering af oplysningerne ville være til skade for de politiske forhandlinger om Togfonden.

Over for ombudsmanden oplyste ministeriet, at de undtagne oplysninger omhandlede regeringens strategi for de politiske forhandlinger med forligskredsen bag Togfonden DK i forhold til prioriteringen af en række projekter. Ministeriet oplyste endvidere, at der var tale om forhandlinger med en forligskreds, som regeringen ikke var en del af, og som regeringen ikke støttede.

Selv om strateginotatet vedrørte håndteringen af Togfonden 2017, udestod der ifølge ministeriet fortsat politiske forhandlinger i forhold til langt størstedelen af projekterne, og prioriteringen af projekterne var central i de politiske drøftelser. Det var således efter ministeriets opfattelse klart påkrævet, at oplysningerne var undtaget af hensyn til beskyttelse af den politiske beslutningsproces for en række infrastrukturprojekter.

Ombudsmanden havde herefter ikke grundlag for at kritisere ministeriets afgørelse.

(Sag nr. 18/05713)