FOB 2019-31

Kommune havde ikke grundlag for at annullere en ansættelsesaftale

28-11-2019

 

 

En kommune ansatte en pædagogstuderende i lønnet praktik i seks måneder. Tjenestestedet var indtil videre en skole og senere et botilbud. Den studerende gennemførte – bl.a. på grund af sygefravær –  kun delvist praktikforløbet, og uddannelsesstedet kunne ikke godkende det som en del af uddannelsen. Herefter ansatte kommunen den studerende i et nyt praktikforløb på seks måneder. Tjenestestedet var indtil videre et andet botilbud i kommunen.

Inden den studerende tiltrådte det nye praktikforløb, besluttede kommunen imidlertid at annullere ansættelsen. Kommunen mente, at den studerende havde accepteret ikke at gennemføre praktikken som aftalt.

Efter de foreliggende oplysninger var det ombudsmandens opfattelse, at den studerende ikke havde accepteret annulleringen af ansættelsesaftalen. Kommunens annullering måtte således anses for ensidig.

På den baggrund udtalte ombudsmanden, at annulleringen af ansættelsen ikke kunne antages at være i overensstemmelse med de synspunkter om urigtige forudsætninger, der er anlagt i praksis. Han henviste navnlig til, at kommunen på tidspunktet for ansættelsen var bekendt med de relevante oplysninger om bl.a. den studerendes sygefravær under den hidtidige praktikansættelse, og til, at den studerende ikke sås at have fortiet væsentlige oplysninger over for kommunen i forbindelse med ansættelsen.

Om kommunen i stedet for at annullere ansættelsesaftalen kunne have opsagt den studerende med varsel, havde kommunen ikke haft anledning til at overveje under det hidtidige sagsforløb, og ombudsmanden havde derfor ikke grundlag for at udtale sig om spørgsmålet.

Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagen og i den forbindelse forholde sig til konsekvenserne af, at kommunen ikke havde grundlag for at annullere ansættelsesaftalen.

(Sag nr. 18/04304)