FOB 2019-20

Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller

19-06-2019

 

 

Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, jf. miljøoplysningsloven. Oplysningerne angik Finansministeriets korrespondance med andre ministerier om solceller.

Ombudsmanden havde tidligere undersøgt en klage om samme sag. I den forbindelse havde han udtalt, at visse oplysninger ikke kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen med den begrundelse, som ministeriet havde anført (FOB 2019-8).

Finansministeriet undtog i en ny afgørelse fortsat en række oplysninger efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Dette blev nu gjort, med henvisning til at oplysningerne ville røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, forhandlingsmandat, strategier, referater af politiske tilkendegivelser og fortolkning af politiske bindinger mv.

Ombudsmanden havde herefter ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets afgørelse.

(Sag nr. 19/01878)