FOB 2009-18-1

Henvisning af autistisk barn til specialskole frem for enkeltintegrering i friskole

24-09-2009

Forældrene til en dreng på 13 år der led af infantil autisme og havde generelle indlæringsvanskeligheder, klagede til Folketingets Ombudsmand. Forældrene var utilfredse med at deres søn var visiteret til en specialskole for autistiske børn med indlæringsvanskeligheder. De valgte i stedet at indskrive drengen på en (almindelig) friskole hvor han blev enkeltintegreret efter den såkaldte ABA-metode.

Forældrene gjorde en række forhold gældende i klagen til ombudsmanden, bl.a. at FN’s børnekonvention og FN’s handicapkonvention var overtrådt.

Ombudsmanden udtalte sig bl.a. om sin forståelse af den relevante bestemmelse i FN’s handicapkonvention. Han mente ikke konventionerne var overtrådt. Ombudsmanden mente i øvrigt ikke der var udsigt til at han kunne kritisere Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisnings afgørelse i sagen. I den forbindelse mente ombudsmanden heller ikke at han ville kunne kritisere nævnets prøvelse som klagemyndighed.

(J.nr. 2009-1787-710).