FOB 97-128

Forsvarets bedømmelseskort. Afgørelsessag. Forfremmelse

01-01-1997

En orlogskaptajn klagede over at Det Værnsfælles Bedømmelsesråd havde afvist at uddybe sin vurdering af orlogskaptajnens egnethed til forfremmelse.

Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet mente ikke at bedømmelsesrådets vurdering var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og mente derfor ikke at bedømmelsesrådet var forpligtet til at begrunde sin vurdering efter forvaltningslovens § 24.

Under sagens behandling erkendte Forsvarschefen at bedømmelseskortene kunne indeholde fejl. Sagen havde derfor givet Forsvarschefen anledning til at ændre bedømmelseskortene, således at det for fremtiden fremgik at faktuelle fejl ville kunne rettes ved henvendelse til den relevante myndighed.

Ombudsmandens udtalte at bedommelsesråds udstedelse af bedømmelseskort ikke kunne betragtes som afgørelser i forvaltningslovens forstand, men at den procedure der blev fulgt, også efter de ændringer Forsvarschefen havde foretaget, indebar en række uhensigtsmæssigheder der bl.a. betød at de officerer der blev bedømt, ikke havde mulighed for at korrigere eventuelle fejlagtige oolysninger eller få en nærmere begurndelse for bedømmelsen. Dette indebar at forfremmelserne kunne ske på et forkert grundlag med det resultat at en stilling ikke blev besat med den bedst egnede. Ombudsmanden henstillede derfor at ministeriet overvejede hvordan proceduren ved besættelse af officerstillinger kan tilrettelægges således at den enkelte officers retsstilling forbedres og således at besættelsen af stillingerne sker på grundlag af korrekte oplysninger. (J. nr. 1995-1252-800).