FOB 97-228

Omberegning af boligstøtte

01-01-1997

Da to studerende som modtog boligstøtte, fik sommerferiejob, underrettede de i overensstemmelse med boligstøttelovens regler boligstøttekontoret herom. Udbetalingen af boligstøtte ophørte herefter for denne periode.

Efter boligstøtteårets udløb blev de studerende opmærksomme på at de ville have fået boligstøtte i sommerperioden hvis de - i strid med loven - havde undladt at underrette boligstøttekontoret om sommerferiejobbet. Ved en underretning efter støtteårets udløb ville der ikke kunne rejses krav om tilbagebetaling af den boligstøtte som de i så fald ville have modtaget i sommerperioden.

De studerende forlangte herefter udbetaling af boligstøtten for sommerperioden og klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale ankenævn havde afvist dette krav.

Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere afgørelserne. Han henledte dog boligministerens og Folketingets Retsudvalgs opmærksomhed på sagen, da man ikke kunne udelukke at sagens resultat var utilsigtet. (J.nr. 1995-965-028).