FOB 97-235

Myndigheds sprogbrug i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

01-01-1997

Et ægtepar klagede bl.a. over at de havde modtaget et krav om tilbagebetaling af boligstøtte ydet i 1990 og 1991.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere indholdet af det sociale ankenævns afgørelser, men udtalte at han fandt tonen og sprogbrugen i et notat til ombudsmanden om sagen kritisabel. Særligt fandt ombudsmanden det uhledigt at ankenævnet i sine sammenfattende bemærkninger havde anvendt udtrykket "tidsrøver" om parret. (J.nr. 1995-1970-083)