FOB 97-286

Partshøring vedr. Erhvervssygdomsudvalgets udtalelse til brug for Arbejdsskadestyrelsen

01-01-1997

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i en arbejdsskadesag uden at skadelidte forinden havde fået lejlighed til at gøre sig bekendt med og udtale sig om indholdet af Erhvervssygdomsudvalgets udtalelse i sagen.

Efter loven om arbejdsskadeforsikring kan Arbejdsskadestyrelsen kun anerkende de sygdomme som erhvervssygdomme der ikke er optaget i fortegnelsen over erhvervssygdomme efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Ombudsmanden udtalte at Erhvervssygdomsudvalgets udtalelse i sin helhed må anses for en del af Arbejdsskadestyrelsens sags "faktiske omstændigheder", hvorfor udvalgets udtalelse til Arbejdsskadestyrelsen var omfattet af partshøringspligten i forvaltningsloven. (J.nr. 1996-2495-023).