FOB 97-316

Begrundelse i eksamensklagesager

01-01-1997

En studerende klagede over begrundelserne for afvisningen af hans klage over en eksamensbedømmelse. Sagen gav anledning til diskussion om de krav til begrundelser der fremgår af forvaltningslovens § 24 i forbindelse med eksamensklagesager.

Der kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke stilles vidtgående krav til indholdet af det pågældende ankenævns begrundelser, og begrundelsen i den konkrete sag opfyldte minimumskravene i forvaltningslovens § 24.

Ombudsmanden kritiserede derimod Undervisningsministeriet for ikke at opfylde kravene i forvaltningslovens § 24 i forbindelse med sin stillingtagen til klagen over ankenævnets begrundelse. (J.nr. 1995-2258-712).