FOB 97-108

Aktindsigt i Patentdirektoratets kollisionsundersøgelse og juridiske vurdering

01-01-1997

Et privat selskab protesterede over for Patentdirektoratet i forbindelse med en sag om ansøgning om rettighederne til et varemærke. Direktoratets serviceafdeling havde foretaget en undersøgelse og juridisk vurdering, men oplysningerne fra undersøgelsen blev ikke brugt i rettighedssagen.

Selskabet ønskede indsigt i serviceafdelingens akter. Patentdirektoratet afslog, og Erhvervsministeriet stadfæstede afslaget. Erhvervsministeriet begrundede afslaget med at der var særlige diskretionshensyn.

Ombudsmanden udtalte at der i den foreliggende situation, hvor der var indgivet en rettighedsansøgning om det samme varemærke, ikke var de påberåbte diskretionshensyn, og ombudsmanden henstillede til Erhvervsministeriet at der blev truffet en ny afgørelse vedrørende spørgsmålet om aktindsigt. (J.nr. 1995-746-319)