FOB 97-118

Afslag på aktindsigt i responsum fra Kammeradvokaten

01-01-1997

Kammeradvokaten var af Erhvervsfremme Styrelsen spurgt om hvorvidt "man ... bør anmode politiet om at se nærmere på sagen" vedrørende et bestemt firma. Kammeradvokaten foretog en overvejende strafferetlig vurdering af nogle dokumenter i sagen.

Myndighederne gav afslag på en anmodning om aktindsigt og henviste til at henvendelsen til Kammeradvokaten afspejlede styrelsens overvejelser om hvilke retlige skridt der kunne indledes i sagen - herunder også overvejelser om f.eks. eventuelt erstatningssøgsmål.

Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere at myndighederne anvendte offentlighedslovens § 10, nr. 4, til at afslå aktindsigt.

Ombudsmanden mente heller ikke der var grundlag for at anfægte Erhvervsministeriets vurdering af de faktuelle oplysninger som var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11, stk. 1, kunne undtages efter lovens § 12 og § 13, stk. 1, nr. 3, og ombudsmanden var enig i at en ekstrahering af dokumentets øvrige faktuelle oplysninger ville fremtræde så summarisk og løsrevet at det ikke ville give mening. (J.Nr. 1997-247-301)