FOB 97-293

Aktindsigt i dronningens nytårstale

01-01-1997

En journalist klagede til ombudsmanden over Statsministeriets afslag på aktindsigt i korrespondancen mellem hoffet og ministeriet om dronningens nytårstale.

Som begrundelse for afslaget henviste Statsministeriet til at der var tale om interne dokumenter, undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 7. Statsministeriet henviste til at dronningen i forbindelse med nytårstalerne handlede med ministergodkendelse. Ministeriet mente derfor at dronningen og ministeriet i disse situationer måtte betragtes som én myndighed, svarende til sager der afgøres ved kongelig resolution.

Journalisten mente at dronningens taler havde vundet hævd som monarkens personlige budskab til det danske folk. Journalisten mente derfor at talerne udgjorde en af de få sammenhænge hvor dronningen havde en reelt selvstændig funktion.

Ombudsmanden udtalte at Statsministeriets opfattelse ikke kunne give ham anledning til bemærkninger. (J.nr. 1997-1675-899)