Ombudsmanden kritiserer Justitsministeriets sagsbehandlingstid

17-04-2008

Justitsministeriets sagsbehandlingstid var særdeles kritisabel. Det udtaler Folketingets Ombudsmand i en sag hvor tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde staten fordi der ikke nogen familiemedlemmer som automatisk var arveberettigede. 

Ministeriet bad advokaten om selv at sørge for at der blev foretaget en afhøring i retten af ansøgerne og eventuelle uvildige vidner om afdødes ønsker om sine ejendele. Retten afslog imidlertid at foretage afhøringer i sagen, men foreslog at advokaten selv talte med familiemedlemmerne og skrev en rapport. Advokaten spurgte Justitsministeriet om ministeriet var enig i den fremgangsmåde. Da han ikke fik svar, talte han med familiemedlemmerne og sendte Justitsministeriet sin rapport om samtalerne. Senere rykkede advokaten og skifteretten mange gange Justitsministeriet, men advokaten hørte først fra ministeriet 17 måneder senere. Justitsministeriet samlede sagsbehandlingstid var på over 25 måneder. Over for ombudsmanden beklagede Justitsministeriet den lange sagsbehandlingstid og navnlig at rykkerbrevene ikke var blevet besvaret.

Ombudsmanden tilsluttede sig ministeriets beklagelse af at de mange rykkerskrivelser ikke var blevet besvaret. Ombudsmanden mente også at ministeriet selv burde have oplyst advokaten om at sagen trak ud.

”En sag skal behandles inden for rimelig tid. Men der står ikke noget i lovgivningen om hvad dette betyder. I denne sag er der dog ingen tvivl. Det er absolut ikke rimeligt at disse borgere skulle vente i over to år på et svar om de kunne få arven efter et familiemedlem”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Sagen endte med at Justitsministeriet traf afgørelse om at afstå arven til fordel for de tre familiemedlemmer.

Et stigende antal sager hos ombudsmanden angår sagsbehandlingstid hos myndighederne. I 2004 drejede 476 af 4093 oprettede sager sig om sagsbehandlingstid. I 2005 var det 566 af i alt 4266 sager. For 2006 var tallet 592 af i alt 4110 sager. I 2007 blev der oprettet 3796 sager, og af disse angik 759 sagsbehandlingstid.

”Den betydelige stigning i det samlede antal sager som angår sagsbehandlingstid som er sket fra 2006 til 2007, er bekymrende bl.a. fordi der i samme periode skete et lille fald i det samlede antal sager. Det er et område jeg har særlig fokus på.”, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Du kan læse mere om ombudsmandens undersøgelse her

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 43 54 44 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

 

Fakta
Det følger af god sagsbehandlingsskik at sager inden for den offentlige forvaltning skal behandles inden for en rimelig tid, og at partnerne i sagen skal have underretning hvis sagen trækker ud. hvis en part i sagen rykker for svar i en sag der har trukket længe ud, bør myndigheden med det samme oplyse hvorfor sagen har trukket ud, og hvornår sagen kan forventes at blive afsluttet. 

Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår den forløbne tid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid og de løbende ekspeditioner i sagen. 

 

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ.