Biblioteker må ikke undlade varsel for at tjene penge

16-07-2008

Mange biblioteker tilbyder at sende en påmindelse som sms eller e-mail nogle dage før lånetiden udløber. Det er en service bibliotekerne kan tilbyde – ikke noget de skal tilbyde. Til gengæld er det ikke i orden, hvis en kommune afviser at lade biblioteket sende påmindelser med det formål at tjene penge på bøder. Det fastslår Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier nu efter at Folketingets Ombudsmand har gjort opmærksom på problematikken.

Formålet med at opkræve bøder er nemlig ikke at sikre indtægter for kommunen, men at sikre at hjemlånt materiale afleveres til tiden, så materialet kan være til gavn for flest mulige brugere.

I dagspressen har der været flere eksempler på kommuner som tilbød sms eller e-mail til bibliotekslånere, kommuner som overvejede at gøre det,og kommuner som havde besluttet ikke at gøre det. Det fremgik af omtalen at overvejelser om tab af bødeindtægter havde haft stor betydning for flere kommuner. I nogle tilfælde havde sådanne overvejelser angiveligt ført til at kommunerne havde besluttet ikke at tilbyde ordningen.

Ombudsmanden besluttede derfor på eget initiativ at spørge Kulturministeriet om det efter ministeriets opfattelse var lovligt at lægge afgørende vægt på økonomiske hensyn når kommunerne skulle beslutte om de ville tilbyde ordningen eller ej.

Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier har nu svaret ombudsmanden. Begge myndigheder er enige om at kommunerne ikke lovligt kan lægge vægt på finansielle interesser  når de træffer beslutning om ordningen.

”Formålet med gebyrreglerne er at sikre en effektiv udnyttelse af bibliotekernes materialer, hvilket hensyn også de omhandlede varslingsordninger er egnet til at varetage. Det er derimod ikke hensigten med gebyrreglerne at garantere kommunerne et indtægtsprovenu,” hedder det bl.a. i en udtalelse af 14. april 2008 fra Styrelsen for Bibliotek og Medier som Kulturministeriet har tilsluttet sig.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst at den ene af de kommuner som var omtalt i dagspressen nu har indført en varslingsordning. Styrelsen vil opfordre den anden omtalte kommune til at genoverveje beslutningen. Ombudsmanden vil derfor ikke foretage sig mere i sagen.

Du kan læse mere om ombudsmandens sag her. Du kan læse om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opfattelse af spørgsmålet på styrelsens hjemmeside.

Yderligere information kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2007 tog ombudsmanden 201 sager op på eget initiativ.

 

FAKTA

• Ifølge bibliotekslovens § 21 (lov nr. 340 af 17. maj 2000) kan kommuner opkræve en bøde hvis bøger og andet materiale ikke afleveres til tiden.

• Loven sætter et loft over bødernes størrelse: 20 kr. hvis overskridelsen er op til 7 dage, 120 kr. hvis overskridelsen er mere end 7 dage, og 230 kr. hvis overskridelsen er mere end 30 dage. Beløbene for børn og unge under 14 år er henholdsvis 10 kr., 55 kr. og 120 kr. Beløbet kan kun opkræves én gang for materiale som låneren har lånt samlet, som har samme lånetid, og som afleveres samlet.