Vedrørende ombudsmandsinstitutionens undervisningsaktivitet 2007

21-01-2008

Sidste år sendte jeg medio januar til udvalgets orientering en årsoversigt over chefgruppens samlede fravær og kompensation i forbindelse med undervisningsaktiviteter for 2006.

I forlængelse af min besvarelse af 30. marts 2001 af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 150 af 20. marts 2001 (ad Alm. Del – bilag 609) vedlægger jeg her til orientering en oversigt over chefgruppens samlede fravær og kompensation for 2007 sammenholdt med perioden 2000-2006.

Som anført sidste år vil jeg også i år gøre oversigten offentligt tilgængelig ved at lægge den på embedets hjemmeside.

Hans Gammeltoft-Hansen

 

Oversigt over chefgruppens fravær og kompensation 2000-2007

1. Det samlede fravær til lønnet undervisning (inklusive undervisning ved universitetet mv.) i kontortiden i årene 2000 - 2007 (antal dage pr. år):
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15,0 11,0 8,9 9,4 9,3 7,7 7,8 9,0
2. Heraf har fravær til andet end universitetsundervisning mv. været følgende:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10,3 9,0 7,9 8,2 6,9 6,7 6,4 6,4
3. Den gennemsnitlige ydede kompensation:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
20,0 21,2 21,1 19,8 21,5 20,3 24,2 18,3
4. Differencen mellem fravær til lønnet undervisning og den ydede kompensation:
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fravær 15,0 11,0 8,9 9,4 9,3 7,7 7,8 9,0
Kompensation 20,2 21,2 21,2 19,8 21,5 20,3 24,2 18,3
Difference +5,0 +10,2 +12,2 +10,4 +12,2 +12,6 +16,4 +9,3