Ombudsmanden har modtaget den foreløbige redegørelse fra Udlændingeservice

26-08-2008

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen modtog fredag den 22. august 2008 hele redegørelsen i sagen om Udlændingeservices vejledning af borgerne vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne.  

Redegørelsen – som stadig kun er foreløbig – danner grundlag for de drøftelser af sagen som skal finde sted på et møde mellem Udlændingeservice og ombudsmanden den 27. august 2008 hos ombudsmanden.  

Efter mødet får Udlændingeservice lejlighed til at færdiggøre redegørelsen som herefter sendes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration som får lejlighed til at komme med kommentarer til redegørelsen.  

”Jeg forventer at undersøgelsen er færdig omkring 1. oktober 2008. Det er klart at vi fremskynder behandlingen af denne sag mest muligt”, siger Hans Gammeltoft-Hansen der dog understreger at undersøgelsen kan blive forsinket hvis der f.eks. bliver brug for at stille supplerende spørgsmål.     

Læs redegørelsen fra Udlændingeservice her  

Yderligere information kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.  

FAKTA 

  • I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.
  • 16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis. Brevet som blev lagt på ombudsmandens hjemmeside samme dag, kan læses her.
  • 13. august 2008 afleverede Udlændingeservice en foreløbig version af en mindre del af redegørelsen til ombudsmanden.