Varetægtsfængslet opholdt sig i 74 døgn i træk i umøbleret detention konstant tv-overvåget

25-09-2008

I 74 døgn i træk i sommeren 2007 var en mand varetægtsfængslet i en detentionscelle i Sisimiut i Grønland. Cellen var alene ”møbleret” med en madras på gulvet. I hele den tid var lyset tændt i cellen, og den varetægtsfængslede blev tv-overvåget døgnet rundt. Under opholdet var den pågældende kun kortvarigt i fri luft i ca. 1/3 af dagene.

 

Anbringelse i detentionen under disse forhold – der er i strid med en tilkendegivelse fra Politimesteren i Grønland fra foråret 2006 og med politimesterens udsendte regler i øvrigt – blev opdaget ved Folketingets Ombudsmands besøg i Grønland i august måned 2007.

 

Først nu har det været muligt for Folketingets Ombudsmand at afslutte undersøgelsen af denne anbringelse.

 

Folketingets Ombudsmand har udtalt at anbringelsen under disse forhold – der er helt i strid med politimesterens tilkendegivelse og regelsæt – er overordentlig kritisabel.

 

Folketingets Ombudsmand har sikret sig at der er blevet taget og vil blive taget en række initiativer der skal hindre gentagelser. Folketingets Ombudsmand følger med heri.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til inspektionschef Lennart Frandsen på

tlf. 3092 9093.

Læs hele ombudsmandens udtalelse her

Læs opfølgning af 20. maj 2010 her

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.I 2007 modtog ombudsmanden 3.732 klager. Ombudsmanden tog 201 sager op på eget initiativ og der blev foretaget 28 inspektioner.