Første redegørelse om ligebehandling af handicappede

26-08-2008

Kan en kørestolsbruger selvhjulpen komme til en superligakamp? Hvad er blindes vilkår på jernbanestationer? Kan der kompenseres så en svært ordblind kan opnå ansættelse? Har bevægelseshæmmede mulighed for at komme ind i offentlige kontorbygninger og i byrådssalene?

 

Disse og andre spørgsmål kan man få svar på i den netop offentliggjorte ombudsmandsredegørelse om arbejdet med ligestilling af handicappede.

 

”Det er mit håb at redegørelsen kan være med til at skabe opmærksomhed omkring ligebehandling af handicappede. Samtidig er jeg ikke i tvivl om at de mange samarbejdspartnere som vi har i dette arbejde vil have stor glæde af en samlet fremstilling – også til inspiration til at fortsætte ligebehandlingsarbejdet,” siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

I redegørelsen kan man bl.a. læse om de initiativer som er iværksat på handicapområdet af forskellige ministerier og styrelser, og som Folketingets Ombudsmand løbende følger op på. Der er f.eks. tale om handicaptilgængelighed til samtlige landets DSB-stationer, om tilgængelighed til offentlige bygninger som f.eks. rådhuse, biblioteker og læreanstalter, til landets kirker og kirkegårde, om beskæftigelsesinitiativer i forhold til hørehæmmede, blinde, svagtseende personer med epilepsi og personer med psykiske funktionsnedsættelser.

 

Man kan også få et overblik over de egentlige handicaptilgængelighedsinspektioner som Folketingets Ombudsmand sammen med en kørestolsbruger gennemfører af offentlige bygninger. Samt over inspektioner af landets psykiatriske afdelinger og af sociale og psykiatriske bosteder. Endelig kan man læse om nogle af de konkrete sager som Folketingets Ombudsmand behandler på dette område efter klage, eller efter at ombudsmanden på eget initiativ har rejst sagen.

 

Der er tale om den første ombudsmandsredegørelse om ligebehandling af handicappede. Det er tanken i fremtiden at udsende en årlig opfølgningsrapport om ombudsmandens arbejde på området.

 

Læs redegørelsen her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, på mobil nr. 40 43 45 43 eller inspektionschef Lennart Frandsen på mobil nr. 30 92 90 93.

 

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ.