Ombudsmanden peger på dobbeltrolle i forbindelse med bilsyn

14-03-2008

En synsvirksomhed kan lovligt syne biler den selv har rustbeskyttet. Det er konsekvensen af at bilsynet i Danmark er blevet privatiseret. Ombudsmanden har i forbindelse med en konkret sag konstateret at synsvirksomheder kan havne i denne dobbeltrolle. Derfor gør han nu Folketinget opmærksom på situationen.

 

”Som reglerne er nu, kan jeg ikke kritisere at en privat synsvirksomhed kan syne en bil den selv tidligere har rustbeskyttet. Men jeg gør Folketinget opmærksom på konsekvenserne af at bilsynet er blevet privatiseret. Især at der ikke gælder regler om myndighedsinhabilitet for synsvirksomheder,” siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Da bilsyn blev privatiseret den 1. januar 2005, fulgte forvaltningslovens regler om inhabilitet med. Det betyder at de enkelte ansatte i bilsynsvirksomhederne kan være inhabile og dermed ikke kan deltage i synet af en bil som de f.eks. har en økonomisk interesse i. Derimod fulgte reglerne om myndighedsinhabilitet ikke med. Disse regler drejer sig om hvornår en myndighed – eller i dette tilfælde en virksomhed − som sådan er inhabil. Når reglerne ikke er overført til bilsynsområdet, betyder det at synsvirksomheder som udgangspunkt ikke kan være inhabile.

 

Hvis de almindelige grundsætninger om myndighedsinhabilitet gjaldt, ville en bilsynsvirksomhed, efter ombudsmandens opfattelse, ikke kunne syne en bil den tidligere selv havde rustbeskyttet. Årsagen er at det bør undgås at synsvirksomheden reelt kommer til at vurdere kvaliteten af sit eget arbejde, f.eks. når den syner rusttæringer.

 

”Når offentlige opgaver flyttes til private virksomheder, bestemmes det ofte samtidig at de centrale forvaltningslove, forvaltningsloven og offentlighedsloven, skal følge med. Der er derimod næppe så meget opmærksomhed på at overføre andre dele af de regler der gælder for offentlige myndigheder, f.eks. uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. Denne sag viser hvilke konsek-venser det kan få”, siger Hans Gammeltoft-Hansen der netop har orienteret Folketingets Retsudvalg og Folketingets Trafikudvalg om sagen.

 

Læs Ombudsmandens svar til klageren og sagsfremstillingen.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på tlf. nr. 33 13 25 12.

 

 

Med virkning fra 1. januar 2005 blev bilsynsvirksomheden privatiseret. Syn foretages herefter at private virksomheder som er godkendt af Færdselsstyrelsen. Indehavere af tilladelser til at foretage syn må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer. Rustbeskyttelse betragtes ikke som en reparation.


Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2006 tog ombudsmanden 245 sager op på eget initiativ.