Ombudsmanden har modtaget den endelige redegørelse fra Udlændingeservice

02-09-2008

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen modtog mandag den 1. september 2008 den endelige redegørelse i sagen om Udlændingeservices vejledning af borgerne vedrørende familiesammenføring efter EU-retten. Hele redegørelsen kan læses her.

 

Tirsdag den 2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen fra Udlændingeservice.

Ombudsmanden vil i løbet af nogle dage sende redegørelsen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration som får lejlighed til at kommentere den.

Undersøgelsen ventes færdig omkring den 1. oktober 2008. Dog vil undersøgelsen kunne trække ud hvis ombudsmanden f.eks. får brug for at stille flere spørgsmål i sagen.

 

Yderligere information kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

 

FAKTA 

  • I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.  
  • 16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis. Brevet som blev lagt på ombudsmandens hjemmeside samme dag, kan læses her.  
  • 22. august 2008 modtog ombudsmanden hele redegørelsen i foreløbig form.  
  • 27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.