Ombudsmanden træder delvis ud af vejledningssag

17-09-2008

Folketingets Ombudsmand har i dag indstillet en del af sin undersøgelse af sagen om udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten. Det skyldes at der er anlagt sag ved domstolene mod Udlændingeservice for brud på vejledningspligten. Som oplyst i ombudsmandens seneste pressemeddelelse om sagen fører det til at ombudsmanden skal træde ud af sagen.

 

”Vi træder ud af en væsentlig del af vejledningssagen, til gengæld fortsætter vi behandlingen af de andre vigtige spørgsmål,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

”Vi ville naturligvis gerne have gjort hele undersøgelsen færdig, men omvendt kan vi glæde os over at den færdige redegørelse fra Udlændingeservice er kommet frem,” siger Hans Gammeltoft-Hansen der henviser til at Udlændingeservice allerede har erkendt klare vejledningsfejl og har meddelt at den vil styrke vejledningen og foretage en gennemgribende kritisk gennemgang af informationen på brugerportalen nyidanmark.dk

 

Ombudsmanden indstiller undersøgelsen af de spørgsmål der vedrører myndighedernes vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7. Dermed falder også undersøgelsen af integrationsministerens vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7 i en konkret sag bort.

 

Ombudsmanden fortsætter derimod sin undersøgelse af de andre spørgsmål der blev rejst i brev af 5. september 2008 til ministeriet, og som ikke berøres af sagen der er indbragt for domstolene:

 

1.  Myndighedernes praksis for hvor længe en dansk statsborger skal have arbejdet i et andet EU-land for at få ret til familiesammenføring efter EU-reglerne.

 

2.  Myndighedernes afklaring af konsekvenserne af den seneste dom på området (Metock-dommen). I den forbindelse også at afklaringen - ligesom i tidligere sager - trækker ud.

 

3.  Ministeriets udarbejdelse af ny bekendtgørelse og vejledning om tidsubegrænset opholdstilladelse.

 

Ombudsmanden udvider samtidig sin undersøgelse med yderligere et spørgsmål: Ud over afklaring af praksis i lyset af den nye dom beder ombudsmanden nu også Integrationsministeriet om at oplyse om ministeriet vil sikre at de berørte borgere får kendskab til muligheden for at få genoptaget en tidligere sag.  

 

Ombudsmanden har bedt ministeriet om at svare på spørgsmålene snarest muligt. Den nye udvikling i sagen kan dog føre til at ombudsmandens undersøgelse ikke – som tidligere meldt ud – kan færdiggøres til den 1. oktober 2008.

 

Brevet til ministeriet kan læses her. Yderligere information om sagen kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

 

FORLØB

 

-  I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.

 

-  16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis.

 

-  22. august 2008 modtog ombudsmanden redegørelsen fra Udlændingeservice i foreløbig form.

 

-  27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.

 

-  1. september 2008 modtog ombudsmanden Udlændingeservices redegørelse i endelig form.

 

-  2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen.

 

 

-  5. september 2008 sendte ombudsmanden redegørelsen til ministeriet og bad om bemærkninger. Samtidig rejste ombudsmanden 3 nye sager over for ministeriet.

 

FAKTA

Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene. Det følger af § 7, stk. 2, i ombudsmandsloven. Efter praksis undersøger ombudsmanden derfor ikke forhold der bedømmes af domstolene.