Afslag på ansættelse var ulovligt

18-12-2008

En jordemoder søgte i sommeren 2008 en stilling på fødegangen på Glostrup Hospital, men hun fik afslag. Hun fik at vide at hun ikke kunne blive ansat fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Men det var en usaglig begrundelse, siger nu Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Glostrup Hospital og Region Hovedstaden forklarede beslutningen med at det ikke var hensigtsmæssigt at der var personale med tætte familierelationer ansat på samme afdeling. Der var tale om en mindre afdeling hvor mor og datter af hensyn til de fødende ikke burde gå i vagt sammen, og det ville skabe problemer med vagtplanlægningen. De to jordemødre ville desuden få den samme leder, og det kunne medføre loyalitetskonflikter.

 

Jordemoderforeningen klagede til ombudsmanden. Foreningen gjorde opmærksom på at der var over 80 jordemødre ansat på hospitalet, og at det ville være yderst sjældent at mor og datter skulle arbejde sammen. Der var heller ikke tale om at der ville blive et over-/underordnelsesforhold mellem de to.

 

Ombudsmanden skriver i sin udtalelse at myndighederne ikke havde dokumenteret at der var grundlag for at antage at de nævnte problemer ville opstå.

 

”Selvfølgelig skal myndighederne have mulighed for at sige nej tak til en ansøger hvis de har konkrete grunde til at antage at der vil opstå alvorlige problemer på arbejdspladsen. Men det er ikke sagligt at afvise en ansøger blot på grund af hans eller hendes familieforhold”, udtaler ombudsmanden.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43 eller hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12.

 

Se hele sagen her.

FAKTA 

Myndighederne skal overholde reglerne om saglig forvaltning i alle sager, også personalesager. Når en stilling er ledig, skal myndighederne vælge den ansøger som efter en samlet vurdering er den bedst egnede til stillingen.

 

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2006 tog ombudsmanden 245 sager op på eget initiativ.