Vejledningssagen er slut

21-11-2008

Folketingets Ombudsmand har i dag sendt sine to endelige redegørelser i den såkaldte vejledningssag til udlændingemyndighederne.

”Konklusionen er overordnet at myndighederne ikke har vejledt og informeret borgerne godt nok om muligheden for at få familiesammenføring efter EU-retten. Det kritiserer jeg. Til gengæld har myndighederne gjort meget for at rette op på forholdene – ligesom de har meddelt mig at de fremover vil følge området nøje. Det er jeg naturligvis tilfreds med,” siger Hans Gammeltoft-Hansen. 

For to uger siden offentliggjorde ombudsmanden sine redegørelser i foreløbig form sammen med myndighedernes bemærkninger til redegørelserne. På den baggrund har ombudsmanden nu færdiggjort sin undersøgelse og afgiver i dag to endelige redegørelser om sagen. Ombudsmanden fastholder overordnet sine foreløbige konklusioner, men har dog foretaget en række mindre, især faktuelle justeringer i de endelige redegørelser.

Yderligere kommentarer kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen: 40 43 45 43.

 Ved spørgsmål af faktuel karakter kan kontorchef Kirsten Talevski eller fuldmægtig Janne Lundin Vadmand kontaktes på 33 13 25 12.

Læs endelig redegørelse i den generelle sag og se endelig redegørelse i den konkrete sag.

Se nyhed den 11. november 2008 om de to foreløbige redegørelser.

 

FORLØB

-  I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.

-  16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis.

-  22. august 2008 modtog ombudsmanden redegørelsen fra Udlændingeservice i foreløbig form.

-  27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.

-  1. september 2008 modtog ombudsmanden Udlændingeservices redegørelse i endelig form.

-  2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen.

 

 

-  5. september 2008 sendte ombudsmanden redegørelsen til ministeriet og bad om bemærkninger. Samtidig rejste ombudsmanden 3 nye sager over for ministeriet.

 

- 17. september 2008 trådte ombudsmanden ud af den del af sagen der vedrører myndighedernes vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7 da der var anlagt en sag ved domstolene herom, og fordi ombudsmanden ikke undersøger forhold der bedømmes af domstolene. Læs brevet her.

 

- 19. september 2008 skrev ombudsmanden til ministeriet at han genoptog behandlingen af de spørgsmål der to dage forinden var indstillet. Årsagen var at påstanden i sagen ved domstolene var ændret så vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7 ikke længere var et tema.

 

 

- 3. oktober 2008 modtog ombudsmanden ministeriets bemærkninger til sagen. Læs ministeriets brev her.

 

- 27. oktober 2008 sendte ombudsmanden de foreløbige redegørelser til udlændingemyndighederne og bad om myndighedernes eventuelle bemærkninger.

 

- 10. november 2008 modtog ombudsmanden udlændingemyndighedernes bemærkninger til de foreløbige redegørelser. Læs brevet her.