Ombudsmanden inddrager ministerium i vejledningssag

08-09-2008

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har den 5. september 2008 sendt Udlændingeservices redegørelse i sagen om vejledning om familiesammenføring efter EU-reglerne til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Ministeriet får nu mulighed for at komme med bemærkninger til redegørelsen. I brevet til ministeriet beder ombudsmanden også om at ministeriet særligt kommer ind på de krav der stilles til beskæftigelsen i et andet EU-land for at få ret til familiesammenføring efter EU-reglerne. I brevet skriver ombudsmanden blandt andet: ”Jeg beder i den forbindelse ministeriet om at oplyse hvad der efter praksis skal til for at beskæftigelsen betragtes som ’faktisk og reel og ikke af rent marginal karakter’. Endvidere beder jeg ministeriet om at redegøre for hvilken betydning det tidsmæssige aspekt har for vurderingen.”

 

Som det tidligere er meldt ud, ventes ombudsmandens undersøgelse færdig omkring den 1. oktober 2008. Dog kan undersøgelsen trække ud hvis ombudsmanden f.eks. får brug for at stille flere spørgsmål i sagen.

 

I pressen har det været omtalt at nogle borgere overvejer at anlægge erstatningssag på grund af manglende eller ufuldstændig vejledning. Sker det, skal ombudsmanden – efter de regler der gælder for hans virksomhed – træde ud af sagen. Se FAKTA

 

Ombudsmanden har også rejst 3 nye sager overfor ministeriet.

 

For det første indleder ombudsmanden nu en særskilt undersøgelse af integrationsministerens vejledningspligt over for en borger der spørger om muligheden for at benytte EU-reglerne.

 

Ombudsmanden beder for det andet om at få besked så snart ministeriet har afklaret konsekvenserne af den såkaldte Metock-dom. Ombudsmanden har skrevet til ministeriet at han går ud fra at afklaringen kommer i løbet af ganske kort tid. Han har samtidig bedt om at få at vide hvorfor afklaringen har trukket ud.

 

For det tredje beder ombudsmanden om at blive orienteret når ministeriet har udarbejdet en længe ventet bekendtgørelse og vejledning om tidsubegrænset opholdstilladelse.

 

Yderligere henvendelser bedes rettet til sekretær Lisbeth Nielsen på telefon nr. 33 43 54 02 eller til fuldmægtig Janne Vadmand på telefon nr. 33 43 54 66.

  

FORLØB

 

-  I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.

 

-  16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis.

 

-  22. august 2008 modtog ombudsmanden redegørelsen fra Udlændingeservice i foreløbig form.

 

-  27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.

 

-  1. september 2008 modtog ombudsmanden Udlændingeservices redegørelse i endelig form.

 

-  2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen.

 

FAKTA

Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene. Det følger af § 7, stk. 2, i ombudsmandsloven. Efter praksis undersøger ombudsmanden derfor ikke forhold der bedømmes af domstolene.