Ombudsmanden afgiver foreløbig redegørelse i vejledningssagen

21-10-2008

I begyndelsen af næste uge kommer Folketingets Ombudsmand med en foreløbig redegørelse i vejledningssagen. At redegørelsen er foreløbig, vil sige at udlændingemyndighederne får mulighed for at komme med bemærkninger inden ombudsmanden afgiver sin endelige redegørelse.

 

”I sager der er baseret på et stort materiale, giver jeg ofte myndighederne lejlighed til at komme med bemærkninger før jeg afslutter sagen. Det mener jeg også er det rigtige at gøre i denne sag,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Den foreløbige redegørelse vil ikke blive offentliggjort før ombudsmanden har modtaget myndighedernes bemærkninger til redegørelsen. Se FAKTA om ombudsmandslovens § 20, stk. 2.

 

Ombudsmanden regner herefter med at komme med sin endelige udtalelse i sagen inden udgangen af november 2008.

 

FORLØB

 

-  I begyndelsen af juli 2008 gik ombudsmanden ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne i forbindelse med at sagen havde været omtalt i medierne.

 

-  16. juli 2008 bad ombudsmanden Udlændingeservice om at redegøre for praksis vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne. Ombudsman­­den bad også om at få at vide hvordan Udlændingeservice havde informeret borgerne om denne praksis.

 

-  22. august 2008 modtog ombudsmanden redegørelsen fra Udlændingeservice i foreløbig form.

 

-  27. august 2008 drøftede Udlændingeservice og ombudsmanden sagen på et møde hos ombudsmanden.

 

-  1. september 2008 modtog ombudsmanden Udlændingeservices redegørelse i endelig form.

 

-  2. september 2008 modtog ombudsmanden et supplement til redegørelsen.

 

-  5. september 2008 sendte ombudsmanden redegørelsen til ministeriet og bad om bemærkninger. Samtidig rejste ombudsmanden 3 nye sager over for ministeriet.

 

- 17. september 2008 trådte ombudsmanden ud af den del af sagen der vedrører myndighedernes vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7 da der var anlagt en sag ved domstolene herom, og fordi ombudsmanden ikke undersøger forhold der bedømmes af domstolene. Læs brevet her.

 

- 19. september 2008 skrev ombudsmanden til ministeriet at han genoptog behandlingen af de spørgsmål der to dage forinden var indstillet. Årsagen var at påstanden i sagen ved domstolene var ændret så vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7 ikke længere var et tema.

 

- 3. oktober 2008 modtog ombudsmanden ministeriets bemærkninger til sagen. Læs ministeriets brev her.

 

FAKTA 

Ombudsmanden kan bestemme at bl.a. en foreløbig redegørelse ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven før den myndighed som redegørelsen vedrører, har haft lejlighed til at udtale sig herom. Dette følger af ombudsmandslovens § 20, stk. 2.