FOB 08.115

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

17-04-2008

Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde staten fordi der ikke var nogen familiemedlemmer som automatisk var arveberettigede.

Ministeriet bad advokaten om selv at sørge for at der blev foretaget en afhøring i skifteretten af ansøgerne og eventuelle uvildige vidner om afdødes ønsker om sine ejendele. Skifteretten afslog imidlertid at foretage afhøringer i sagen, men foreslog at advokaten selv talte med familiemedlemmerne og skrev en rapport. Advokaten spurgte Justitsministeriet om ministeriet var enig i den fremgangsmåde. Da han ikke fik svar, talte han med familiemedlemmerne og sendte Justitsministeriet sin rapport om samtalerne. Senere rykkede advokaten og skifteretten mange gange Justitsministeriet, men advokaten hørte først fra ministeriet 17 måneder senere. Justitsministeriets samlede sagsbehandlingstid var på over 25 måneder. Over for ombudsmanden beklagede Justitsministeriet den lange sagsbehandlingstid og navnlig at rykkerbrevene ikke var blevet besvaret.

Ombudsmanden var enig i at ministeriets sagsbehandlingstid havde været særdeles kritisabel. Ombudsmanden tilsluttede sig ministeriets beklagelse af at de mange rykkerbreve ikke var blevet besvaret. Ombudsmanden mente også at ministeriet selv burde have oplyst advokaten om at sagen trak ud. 
(J.nr. 2008-0384-600).

 

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.