FOB 08.347

Klage til ombudsmanden anset som brud på aftale

06-11-2008

Udenrigsministeriet anså en klage til ombudsmanden fra en tidligere medarbejder som et brud på en bestemmelse i en fratrædelsesaftale. 
Ombudsmanden tog sagen op af egen drift. Efter ombudsmandens opfattelse er det uforeneligt med lov om Folketingets Ombudsmand at anse en klage til ombudsmanden for et brud på en bestemmelse i en aftale.
Ombudsmanden underrettede Folketingets Retsudvalg om sin udtalelse i sagen. 

(J.nr. 2006-2696-819).

 

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.