FOB 06.390

Utilstrækkelige søgemuligheder i journalsystem

01-01-2006

Journalsystemet på et universitet var indrettet sådan at det ikke var muligt for universitetet at søge efter sager om et bestemt emne eller en konkret bestemmelse i SU-lovgivningen.

Ombudsmanden udtalte at det er beklageligt at universitetets søgemuligheder er begrænset til søgning efter sager ved angivelse af ansøgerens personnummer. Myndighederne skal overholde det forvaltningsretlige lighedsprincip, og det forudsætter at de har et tilstrækkeligt sikkert overblik over deres egen praksis.

(J.nr. 2004-3341-730).