FOB 06.149

Ulovligt vilkår for anvisning af bolig

01-01-2006

En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte hjemmefra, og faren udtalte ønske om at flytte til en mere hensigtsmæssig lejlighed. Datteren bad kommunen om hjælp til at finde en egnet bolig, og faren bad flere gange kommunen om hjælp til at beregne de økonomiske konsekvenser ved en flytning.

Kommunen ville gerne hjælpe. Datteren og faren havde gennem flere år en række samtaler og skriftlig kommunikation med kommunen om deres boligsituation. Blandt andet blev det drøftet om kommunen havde mulighed for at hjælpe datteren til en bolig via den kommunale anvisningsret til almene boliger. Under sagens forløb blev kommunens hjælp til datteren gjort betinget af at faren flyttede.

Faren klagede til ombudsmanden over sagens forløb i kommunen.

Ombudsmanden udtalte at kommunens betingelse for at hjælpe datteren – at faren flyttede – var ulovlig. Reglerne om kommunernes anvisningsret i almenboligloven gav ikke mulighed for at varetage hensyn til andre end den boligsøgende.

Ombudsmanden kritiserede også at Statsamtet København ikke havde påtalt det ulovlige vilkår. (J.nr. 2004-3379-163).