FOB 06.381

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

01-01-2006

En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende kæreste en økonomisk garanti på 50.000 kr.

Manden giftede sig herefter med kæresten og søgte om familiesammenføring.

Udlændingestyrelsen meddelte kvinden at garantien på 50.000 kr. var forfalden til betaling fordi hendes mand havde søgt om opholdstilladelse her i landet. Ministeriet godkendte afgørelsen.

Ombudsmanden rejste over for myndighederne et spørgsmål om vejledning. Ombudsmanden udtalte at det var hans umiddelbare opfattelse at det ved tilblivelsen af udlændingelovens § 4 var forudsat at myndighederne skal vejlede ansøgeren om konsekvenserne ved overtrædelse af visumbetingelserne både i forbindelse med behandlingen af en visumsag og i forbindelse med den indledende behandling af en eventuel efterfølgende opholdssag.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration indhentede oplysninger til belysning af vejledningsspørgsmålet. Ministeriet udtalte herefter over for ombudsmanden at der i den konkrete sag ikke var blevet vejledt om inddragelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgivelse af ansøgningen om familiesammenføring. På den baggrund havde ministeriet genoptaget sagen og frigivet den økonomiske sikkerhedsstillelse.

Ombudsmanden foretog sig herefter ikke mere i sagen.

(J.nr. 2006-1216-649).