FOB 06.745

Nedlæggelse af dobbeltceller i landets arresthuse

01-01-2006

I forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende inspektion af Arresthuset i Herning blev spørgsmålet om nedlæggelse af dobbeltceller i landets arresthuse udskilt til særskilt behandling. På ombudsmandens vegne henstillede inspektionschefen til Direktoratet for Kriminalforsorgen at udarbejde en plan for afvikling af de tilbageværende dobbeltceller i landets arresthuse.

(J. nr. 2006-4007-628).